Proizvodni program

Preduzeće Interform koristi, savremene, automatske linije, a proizvodnja se obavlja u modernim, namenski opremljenim industrijskim objektima.

Interform

Postojeći proizvodni program preduzeća čine tri grupe proizvoda.

Prvu grupu čine IncoForm pelene za odrasle, anatomske forme, za umerenu i težu inkontinenciju. Napravljene sa duplim upijajućim jezgrom i dodatkom super absorber kristala, dobre apsorpcije, sa indikatorom vlažnosti i svim ostalim karakteristikama, po standardu Evropske Unije, predviđenim direktivom poslednje generacije pelena za inkontinenciju. Ovaj tip pelena pruža visoku sigurnost, komfor, kao i osećaj suve i čiste kože.

U drugu grupu spada Simona medicinska vata, visoke apsorpcije, napravljena od 100% pamuka, koji nije beljen hlorom.

Treću grupu čine Simona kozmetički tuferi napravljeni od 100% pamuka, stabilne površine i široke primene u higijeni.

Za sve navedene proizvode postoje atesti Evropske Unije o kvalitetu.